Chuyên gia Bộ y tế

Phó giám đốc Trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe trung ương chia sẻ.