Chú LÊ QUANG BÌNH 62 tuổi đã chiến thắng COPD như thế nào?

Chia sẻ của Chú LÊ QUANG BÌNH – 62 tuổi thường trú tại Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội