Cô Khúc Thị Tý – Hà Đông, Hà Nội

Cô Khúc Thị Tý – Hà Đông, Hà Nội hào hứng chia sẻ về quá trình thoát khỏi Tiểu đường tuyp2